Έργα

Βιομηχανικά
industrial front
Ενεργειακά
energy front
Κτιριακά
building front
Υποδομής
infrastructure front
Ειδικά
special front
Σημαντικά
significant front

Πελατολόγιο

Η ΤΕΚΗΜ, κατά την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο, έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει έργα στις πιο σημαντικές βιομηχανίες της χώρας.

- Ενεργειακών έργων
- Βιομηχανικών έργων
- Κτιριακών έργων
- Έργων υποδομής
- Ειδικών έργων

Επίσης, η εταιρία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εργασίες Γενικής Συντήρησης και έχει εκτελέσει με επιτυχία πολλά σημαντικά έργα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι πιστοποιήσεις που διαθέτουμε εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Η ΤΕΚΗΜ θέτει ως προτεραιότητα και βασικό στόχο την ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μας, καθώς και τα υψηλά standards των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας:

Πλήρες σύστημα διαχείρισης ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008
Πλήρες σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας
σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 : 2008 / ΕΛΟΤ 1801/2008
Πλήρες σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001 : 2004.

Νέα της ΤΕΚΗΜ Α.Ε.

Η ΤΕΚΗΜ Α.Ε. εγκρίθηκε ως δικαιούχος του αναπτυξιακού προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ".

Η ΤΕΚΗΜ Α.Ε. είναι πλέον πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

H TEKHM A.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία εργασίες ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και οργάνων για την ανέγερση του έργου "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ HAZOP ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LPG ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ", συνολικού ύψους περίπου € 1.000.000,00 καθώς και εργασίες ηλεκτρολογικών και οργάνων για διάφορες εργολαβίες, συνολικού ύψους περίπου € 1.500.000,00, στα πλαίσια του SD 2015 των ΕΛΠΕ ΒΕΑ.