Πολιτική Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η ΤΕΚΗΜ, θέτοντας ως προτεραιότητα και βασικό στόχο την ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μας, καθώς και τα υψηλά standards που θέτουμε, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008 καθώς και πλήρες σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 : 2008 / ΕΛΟΤ 1801/2008 τα οποία αναπροσαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πλέον, η ΤΕΚΗΜ έχει αναπτύξει και πλήρες σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001 : 2004. Για το λόγο αυτό, βασιζόμενοι στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύουμε σταθερά και πολύπλευρα στην υψηλή κατάρτισή του, το οποίο με την μακρόχρονη εμπειρία είναι ικανό να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, να καλύψει τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Επίσης, διατηρεί συνεργασίες σταθερές με εξειδικευμένα γραφεία συμβούλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επενδύει διαρκώς στην τεχνολογία , που αποτελεί το βασικό μοχλό στήριξης της εταιρίας. (μηχανογραφημένο περιβάλλον, εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία, κτλ.) Οι παραπάνω δεσμεύσεις και στόχοι συνοψίζονται στην Πολιτική Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας που έχει σαν ορόσημο και ακολουθεί απαρέγκλιτα.

9001 gr18a14001 gr18POLICY 118POLICY 218POLICY 318