Πελατολόγιο

Η ΤΕΚΗΜ, κατά την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο, έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει έργα στις πιο σημαντικές βιομηχανίες της χώρας. Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Διυλιστήρια Ασπροπύργου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Διυλιστήρια Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Διυλιστήρια Ελευσίνας
MΟΤΟR OIL Ελλάς, Διυλιστήρια Κορίνθου
CPRL, Διυλιστήρια Λάρνακας
ΔΕΗ Α.Ε., ΑΗΣ Μεγαλόπολης
ΔΕΗ Α.Ε., ΑΗΣ Λαυρίου
ΔΕΗ Α.Ε., ΑΗΣ Καρδιάς
ΔΕΗ Α.Ε., ΑΗΣ Άγιος Δημήτριος
ΔΕΗ Α.Ε., ΑΗΣ Αθερινόλακκος
ΔΕΠΑ
AIR LIQUIDE HELLAS
LINDE HELLAS

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΙΤΑΝ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΟΥ, Μήλος
ΠΑΚΟ Α.Ε. Χαρτοποιία, Χαρτοβιομηχανία
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΛ Α.Ε.
TECHNOCART S.A
NETCOM, Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, Κόρινθος
AGROINVEST
DRACOIL A.E.
ARTENIUS, Βιομηχανία PET Βόλου
CYCLON Ελλάς - Διυλιστήριο αναγέννησης λαδιών, Ασπρόπυργος
EKO ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
EEAK (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
ELIN ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
HAFCO
DOW HELLAS S.A., Λαύριο
AIR LIQUIDE HELLAS
LINDE HELLAS
TASTY FOOD
TSAKIRIS
ΔΕΛΤΑ, Εργοστάσιο παραγωγής γάλατος
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΠΑΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΛΑΜΙΑ
OΛΥΜΠΙΑ ΑΒΕΕ
CRETA FARM S.A.
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. – ΒΙΚΟΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

3. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσαλονίκη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., Κόρινθος
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
ΦΑΜΑΡ Α.Ε., Φαρμακοβιομηχανία
ERETRIA VILLAGE
EVIA HOLIDAYS
HOLIDAY INN, Αθήνα
ARITI HOTEL ΚΕΡΚΥΡΑ
PORTO KARRAS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Τεχνική Εταιρεία
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Γηροκομείο
VPI A.E.

4. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Α.Ε.
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (όπως ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, CERN, S.O.C.R.A.T.E.S.) κ.λπ.
Ε.Ε.Α.Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΝΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΞΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
J&P ΑΒΑΞ

5. ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ, Μαρκόπουλο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω πελάτες μας μπορεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για την ποιότητα της συνεργασίας, την τεχνική αρτιότητα των έργων που έχουμε εκτελέσει, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της ΤΕΚΗΜ Α.Ε..