Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμοί

Η ΤΕΚΗΜ είναι μια τεχνική & κατασκευαστική εταιρία που ιδρύθηκε το 2001 από τον Ιωάννη Φίτσα, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι ο κύριος μέτοχος αυτής.

Η εταιρία συστήθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωάννη Φίτσα και απαρτίζεται από ένα επιτελείο εξειδικευμένων συνεργατών, με μακροχρόνια εμπειρία σε μεγάλα βιομηχανικά έργα. Από την αρχή της λειτουργίας της, η ΤΕΚΗΜ, στηριγμένη αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις , έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα μια σταθερά ανοδική πορεία, ως αποτέλεσμα της συνέπειας, της ποιότητας, της μεθοδικότητας και της αποτελεσματικότητας που τη διακρίνει.

Από το 2001, η ΤΕΚΗΜ προσφέρει υπηρεσίες στον κλάδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών, καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες ενός έργου, από τα αρχικά στάδια έως την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία του.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία, σ’ ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον ενεργειακό & βιομηχανικό τομέα, σε διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα υποδομής και ειδικά έργα, είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής της στις παραπάνω αξίες.

Έχοντας πλέον, καταξιωθεί στη συνείδηση των πελατών και συνεργατών ως “η σίγουρη λύση” σε απλά και σύνθετα έργα και έργα ειδικών απαιτήσεων, η ΤΕΚΗΜ AE αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εποχής μας και απολαμβάνει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σταθερών αλλά και των συνεχώς αυξανόμενων πελατών της.

Παράλληλα, εξακολουθεί να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της βασιζόμενη στην αρχή της καλής συνεργασίας, παρέχοντας εκπαίδευση στο προσωπικό της στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στο σωστό και ασφαλή τρόπο εκτέλεσης έργων.