ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 450kVA ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 850kVA, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ.
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ.
  • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ.