ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΖΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΖΙΑ.