Έργα

Βιομηχανικά
industrial front
Ενεργειακά
energy front
Κτιριακά
building front
Υποδομής
infrastructure front
Ειδικά
special front
Σημαντικά
significant front

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "PROJECT: 1990-2531-2541-ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT (ELECTRICAL-ΙNSTRUMENT) – AREA 2".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D 2014 ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΕ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2014-2015).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ERUP ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ".
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ SHUT DOWN ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-32 ΓΙΑ ΤΟ 2013.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ F&G, BMS, FIRE ALARM & FIRE EXTINGUISHING PANELS.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ VVR ΠΥΛΗΣ ERUP.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ INTERGEO.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.Π.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2011).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟN HEATER 3H01 AB ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΕ. Β.Ε.Ε.
 • ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ (2011-2012-2013).
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Β.Ε.Ε.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ SKID ΣΟΔΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΞ 60-ΤΚ-17.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-33, U-36, U-37 ΚΑΙ U-38.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ SKID MERCAPTANE ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΕ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CCTV ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ CONTROL.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ SHUT DOWN ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2008).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ SO2/H2S ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Τ1 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.
 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2007).
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2009-2010, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "2141 - REFINERY EXPANSION 2005 SPECS" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΡΟ "PROJ. 2279 - NEW CDU COMPLEX".
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΌΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 KV ΤΥΠΟΥ ΖΧ2 (ΔΙΠΛΟΥ ΖΥΓΟΥ) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ MOTOR OIL ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΈΟ INCINERATOR H-4701 N.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ.
 • ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΣ 2008).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΡRESSURE ΤRANSMITTERS ΣΤΗΝ U-1200.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ PDT ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-400.
 • ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 31-F1-716 ΣΤΟ DCS & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ DCS.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ MOTOR OIL HELLAS E-4400.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΑ FLARES & ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

AGROINVEST

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ AGROINVEST ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

 • ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MWth ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΜΚΘ-11085101, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ INVERTER ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΠΑ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CNG II ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ UPS ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ TAME U-4900 ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " FCC" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U3400 - U4600 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ SIBS ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-3300 ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (ΣΧΑΡΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/3900/4100/4200/4250 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ HAZOP" ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ.
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ESD ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ S/D 2015, ΓΙΑ ΤΗΝ SOLIDUS ASSYST.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ RITTAL ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ BOREAS AUTOMATION AND NETWORKS S.A.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ PENSOTTI FCL S.p.A.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "MECHANICAL ERECTION WORKS: AF-142205 & AF-142209", ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΜΕΡ Α.Ε.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ERECTION WORKS FOR: AF 14-2190 PP-SPLITTER UNIT U-4250 MODIFICATION-IMPROVEMENT & AF 14-2211 INCREASE OF PROPYLENE PRODUCTION U-3600" ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ UPS ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ R-7010 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ (2015).
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗN MONAΔΑ U-3700 ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΒΕΑ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "PREFABRICATION REVAMP CRUDE HEATER L2101" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕ Α.Ε.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ R-7410 ΓΙΑ ΤΟ MAIN CONTROL ROOM ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ (2015).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ V-5252-B/S.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2014-2015).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "FIRED STEAM BOILER".
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 150 kV.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΗΣ U-4000.
 • ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟ FLOW TRANSMITTERS ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ CONTROL ROOM ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΝΕΩΝ JUNCTION BOXES.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-4000 & U-2000.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "HAZOP U-4000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ / FCC-SPA - AF 14-2152 ELECTRICAL WORKS".
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ U-4200 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN (2011) ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
  Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ JUNCTION BOXES ΣΤΟΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ Νο3
  Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ JUNCTION BOXES ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ V-4001 & V-4001/S»
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "INSTRUMENT AND ELECTRICAL MODIFICATIONS IN AREA 23 - BUNKERING".
 • ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ INTERLOCK SYSTEMS ΦΟΥΡΝΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ HAZOP STUDY U-4000 SLURRY OIL PUMP AROUND, FCC MODIFICATIONS KE 101963-4".
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-9200
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΒΑΝΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN 2011 ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HEAT TRACING ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΙΩΔΩΝ Β.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ε.Α.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ MERICHEM.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ P 1021 (LI 51505 - LV 51505 - FR 51505) ΣΕ ΆΛΛΗ ΘΕΣΗ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ FLARE ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN (2009).
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΣΤΟ Μ.Ε.U.R.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ LOCAL CONTROL PANELS (LCP) ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ: V-4101/2/3, V-4201, V-3301, V-3401, V-4002, V-4602.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "HAR MODERNIZATION PROJECT OLD PIER REVAMPING U-8100 (AF 142047) INQUIRY (SAP) No: 1152000800 S/S R-7120 MODIFICATION WORKS".
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-3300.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ CONTROL ROOM ΤΗΣ U-3700.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "U-3700 A/B ESD REVAMPING".
 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ F.C.C. ΤΩΝ ΕΛ. ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "NEW COMPRESSOR & 12'' PIPELINE FOR INTERCONNECTION TO FCC UNIT".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ NOCR.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ PURGE UNIT.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Η2S / LPG.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ACCESS CONTROL ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΛΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.
 • ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL.
 • ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ FUEL OIL LS – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ J-8804/S ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ Δ/Ξ Ρ-8758C / Ρ-8737 ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3100 / 4100.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (2007).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ) ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ΑΠΕΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ LOCAL PANELS ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ V-3301, V-4002 ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN TO MAΡTIO TOY 2007.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ LOCAL PANEL ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-3900.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ MARSHALLING BOX ΤΗΣ U-3400 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ U-9200.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η2S & ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΗΣ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ LP ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3100,3300,4000,4100,4200.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ CR ΤΗΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΓΟΥ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESD ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ R-7550 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESD ΣΤΟ CONTROL ROOM.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (2005).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN (2004).
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ESD ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ U-3300 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "NAPTHA HYDROTREAT UNIT 2200".
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ MOV'S ΚΑΙ TC'S ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ LPG.
 • -
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "PROJECT: 1990-2531-2541-ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT (ELECTRICAL-ΙNSTRUMENT) – AREA 2".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D 2014 ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΕ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2014-2015).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ERUP ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ".
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ SHUT DOWN ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-32 ΓΙΑ ΤΟ 2013.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ F&G, BMS, FIRE ALARM & FIRE EXTINGUISHING PANELS.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ VVR ΠΥΛΗΣ ERUP.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ INTERGEO.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.Π.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2011).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟN HEATER 3H01 AB ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΕ. Β.Ε.Ε.
 • ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ (2011-2012-2013).
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Β.Ε.Ε.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ SKID ΣΟΔΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΞ 60-ΤΚ-17.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-33, U-36, U-37 ΚΑΙ U-38.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ SKID MERCAPTANE ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΕ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CCTV ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ CONTROL.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ SHUT DOWN ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2008).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ SO2/H2S ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Τ1 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.
 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2007).
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2009-2010, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

AVIN OIL

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ MINIPACKS ΚΑΙ ACCULOADS ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 57, 58, 60, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ACCULOAD II ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AVIN ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΩΔΩΡΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ & ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ.

CYCLON

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ CYCLON ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ.
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVEZO II.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5x16mm2
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ CYCLON ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ CYCLON ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ 65kW.

LUKOIL

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ STEAM TRACING ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ LUKOIL ΣΤΟ BURGAS, ΓΙΑ ΤΗΝ ES ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

ΕΑΚΑΑ

 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2012).
 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2011).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΑΚΑΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Κ.Α.Α ΓΙΑ ΤΟ 2009.
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (2005).

VIORAL Α.Ε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ VIORAL.

CORAL A.E.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ".

US ARMY

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "POL RENOVATION UPGRADE AT THE NSA, SOUDA BAY".

GF ENERGY

 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ.

ΑΙRLIQUIDE

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

RAFARM

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ N2,Ο2,GAS ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ RAFARM Α.Ε.Β.Ε ΣΤΟ ΚΟΡΩΠI.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ.

ΒΡ

 • ΝΕΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ BP ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1000KVA ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΠΕ" ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ.

ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOZANH

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOZANH.

DRACOIL

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ DRACOIL ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΟΥΡΓΟ.

ΔΕΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΈΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Η2 ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 & 2.

ΔΕΗ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΣ.