ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "PROJECT: 1990-2531-2541-ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT (ELECTRICAL-ΙNSTRUMENT) – AREA 2".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D 2014 ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΕ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2014-2015).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ERUP ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ".
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ SHUT DOWN ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-32 ΓΙΑ ΤΟ 2013.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ F&G, BMS, FIRE ALARM & FIRE EXTINGUISHING PANELS.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ VVR ΠΥΛΗΣ ERUP.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ INTERGEO.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.Π.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2011).
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟN HEATER 3H01 AB ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΕ. Β.Ε.Ε.
 • ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ (2011-2012-2013).
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Β.Ε.Ε.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ".
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ SKID ΣΟΔΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΞ 60-ΤΚ-17.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-33, U-36, U-37 ΚΑΙ U-38.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ SKID MERCAPTANE ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΕ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CCTV ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ CONTROL.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ SHUT DOWN ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2008).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ SO2/H2S ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Τ1 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.
 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2007).
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2009-2010, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy

elpe vee energy