ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

  • ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MWth ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΜΚΘ-11085101, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε.
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ INVERTER ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy