ΔΕΠΑ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CNG II ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
  • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ UPS ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ.

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy