ΠΑ.ΚΟ. Α.Ε.

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑ.ΚΟ. Α.Ε.
  • ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑ.ΚΟ. A.E. ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

industry

industry

industry

industry

industry

industry

industry