ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ
  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟΥ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΤΥΓΥΑΛΙ

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture

nireas picture