ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • EΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ INSTABUS ΤΟΥ ΕΜΦΥΑΛΩΤΗΡΙΟΥ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN 2007 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ /ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ BY-PASS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ U ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΟΧ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΒΥ PASS) ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ107 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΟΥΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦIΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

amstel1