Έργα

Βιομηχανικά
industrial front
Ενεργειακά
energy front
Κτιριακά
building front
Υποδομής
infrastructure front
Ειδικά
special front
Σημαντικά
significant front

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " FCC" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΘΕΙΟΥ (SOLA 2) U-1500 / U-7500 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ FBM ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ THERMO FID, ΓΙΑ ΤΗΝ IKAROS LAB CHEM.

VODAFONE

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΤΧ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ VODAFONE

LUKOIL

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ STEAM TRACING ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ LUKOIL ΣΤΟ BURGAS, ΓΙΑ ΤΗΝ ES ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ UPS ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ R-7010 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ (2015).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ERECTION WORKS FOR: AF 14-2190 PP-SPLITTER UNIT U-4250 MODIFICATION-IMPROVEMENT & AF 14-2211 INCREASE OF PROPYLENE PRODUCTION U-3600" ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (ΣΧΑΡΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/3900/4100/4200/4250 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ HAZOP" ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ..

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-3300 ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U3400 - U4600 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

AGROINVEST

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ BEA & ΒΕΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 5 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

vee1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ

1990-2531-2541- ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 2, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

vee17

vee17

vee17

vee17

vee17

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΚΑΙ START UP ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1,2 & 3, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

elpeveavee15

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "2141 - REFINERY EXPANSION 2005 SPECS", ΣΤΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

motor oil energy

motor oil energy

motor oil energy

motor oil energy

motor oil energy

ΔΕΠΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CNG II ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

depa anthousa energy

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MWth ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ & IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ais kardias energy

ΠΑ.ΚΟ. Α.Ε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΚΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑ

industry

industry

industry

industry

industry

industry

industry

ΒΙΚΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΚΟΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

vikos image

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ BEA

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ TAME U-4900 ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

elpevea1

elpevea1

elpevea1

elpevea1

elpevea1

elpevea1

elpevea1

elpevea1

elpevea1

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΚΥΒΑ) ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ , ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

DEI 11

DEI 11

DEI 11

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ

ABB UPGRADE 20MVA POWER TRANSFORMER 995 0165 , ΣΤΙΣ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

PROJ. 2279 - NEW CDU COMPLEX, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ BEA

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "REVAMP OF NAPTHA HYDROTREATING UNIT U-2200", ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ.

AGROINVEST

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ AGROINVEST ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ.

agroinvest 01

agroinvest 01

agroinvest 01

agroinvest 01

ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOZANH

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOZANH

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

DEI 01

METAXAS

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ METAXAS

metaxas1

metaxas1

metaxas1

metaxas1

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΩΛΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

zakinthou1

zakinthou1

VINCI S.A.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

vinci1

vinci1

ATHENS HOLIDAY INN

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HOLIDAY INN

inn building

inn building

inn building

inn building

inn building

inn building

inn building

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΥ".

paros

paros

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

amstel1

Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

eeaa1

eeaa1

eeaa1

eeaa1

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜSTEL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

amstel

amstel

amstel

amstel