Έργα

Βιομηχανικά
industrial front
Ενεργειακά
energy front
Κτιριακά
building front
Υποδομής
infrastructure front
Ειδικά
special front
Σημαντικά
significant front

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ BEA & ΒΕΕ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΚΑΙ START UP ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1,2 & 3, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ THERMO FID, ΓΙΑ ΤΗΝ IKAROS LAB CHEM.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟ FLARE ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΟΥ FCC ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΘΕΙΟΥ (SOLA 2) U-1500 / U-7500 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ FBM ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε..
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "GASOIL SULPHUR ONLINE ANALYZERS" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ FBM ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε..

OMV/PETROBRAZI

ΕΡΓΑΣΙΕΣ START UP ΚΑΙ COMMISSIONING ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ) ΣΤΑ ΔΙΥΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ OMV/PETROBRAZI ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ R 7600 ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 15KW.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ''

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ.

DOW HELLAS ABEE

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ DOW ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ.