ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ BEA & ΒΕΕ

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΚΑΙ START UP ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1,2 & 3, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
  • ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ THERMO FID, ΓΙΑ ΤΗΝ IKAROS LAB CHEM.
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟ FLARE ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ.
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΟΥ FCC ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1

elpeveavee1